En fin försommardagstur den 1 juni 2003 från Kungsbacka till Göteborg via Tistlarna
Kungsbackaån Kungsbackafjorden
Tistlarna Tistlarna
Tistlarna Älvsborgsbron
Hamnen Göta Älvbron
Besättningen